Refinansiering av forbrukslån er et smart trekk

Prisforskjellene mellom forbrukslån kan være enorme, der mye avhenger av låntakers kredittverdighet og hvilke tilbud banken er villig å gi.

En hyppig brukt løsning er refinansiering av forbrukslån, som i praksis er det samme som å ta opp et nytt lån, enda formålet er litt annerledes.

Målet ditt med refinansiering er å oppnå en lavere effektiv rentekostnad, som sparer deg for penger samtidig som lånet kan nedbetales raskere. I denne guiden finner du en komplett oversikt over hvilke huskeregler du burde ha i bakhodet før du refinansierer et dyrt forbrukslån.

Dyre forbrukslån

Refinansiering av dyre forbrukslån kan medføre flere fordeler utover et lavere rentenivå. Det er et smart trekk for de som har flere lån med høy og kostbar rente. Spørsmålet blir hvor mange lån du allerede sitter med?

De fleste som skylder flere kreditorer penger vet at det kan være mye strev med å holde oversikt over flere krav om gangen. Derfor lønner det seg nærmest alltid å refinansiere alle dyre forbrukslån med et samlelån. Resultatet er mindre administrasjon og besparelser gjennom kutt i rentekostnadene.

I Norge har ikke bankene lov til å kreve penger fra deg som låntaker kun for å behandle en søknad.

Med andre ord står du fritt til å søke om refinansiering uten at det koster deg en eneste krone, og løsningen refereres vanligvis til som et ‘uforpliktende tilbud’. Av den grunn burde du også hente inn tilbud fra flere banker for å se hvem som har lavest pris.

Begynn med å sjekke prisene

Jeg anbefaler deg å begynne med å sjekke prisene først. Ta en ringerunde til bankene eller søk om å refinansiere på internettet. Du kan refinansiere både forbrukslån og gjeld fra kredittkort.

Du kan også undersøke hva prisene ligger på hvis du bruker folkefinansiering, noe gutta i Perx har tydeliggjort i denne videoen:

Som en del av løsningen med samleån vil du måtte bestemme hvorvidt du skal bruke lånemegler, eller søke om refinansiering direkte hos bankene.

Lånemeglere har som jobb å videreformidle søknaden din til flest mulig banker samtidig, som sparer deg for tid og øker sjansen for besparelser.

En søknad hos hver bank byr til gjengjeld på raskere behandling (i de fleste tilfeller), da man slipper å forholde seg til en tredjepart.

Rent teknisk omtales lånemeglere i det norske lovverket som ‘agenter’, og de jobber på vegne av bankene.

Merk deg at søknad om refinansiering av dyre lån gjennom lånemegler også er gratis såvel som uforpliktende.

Megleren vil informere deg så raskt de mottar svar fra bankene, og de belønnes i form av en fast prosentandel av bankens renteinntekter.

Å samle lån gir kjappere nedbetaling

Refinansierte lån har en lavere rente og gjør det lettere å hanskes med privatøkonomien.

Prisforskjellene i markedet for lån uten sikkerhet kan som sagt være store, og hvor mye penger du sparer avhenger i stor grad av lånebeløpet og nedbetalingstiden.

Temaet diskuteres mye på nettet, noe vi ofte ser eksempler på i ulike medier. Redusert effektiv rente har en selvforsterkende effekt til fordel for deg som låntaker, gitt at du følger riktig strategi.

Et forbrukslån består av to deler, som er selve andelen til nedbetaling og rentene banken krever fra deg som låntaker. Jo raskere du nedbetaler gjelden, jo mer penger sparer du i det lange løp.

Når du søker om et samlelån for å bli kvitt dyre forbrukslån er det derfor viktig at du nedbetaler det nye lånet raskt, og setter så mye penger til side som du kan hver måned.

Neste spørsmål blir hvilket rentenivå du kan oppnå, og hva prisforskjellen er sammenlignet med eksisterende avtale(r)?

For at refinansiering skal lønne seg er det viktig at du søker hos så mange banker som mulig, og forsøker oppnå en effektiv rente som ligger minst 5 prosent lavere enn eksisterende lån.

Ta med gebyret i vurderingen

Refinansiering av kostbare lån passer best for de som sitter med flere lån, eller ett lån av betydelig størrelse.

Årsaken til det er etableringsgebyret som bankene krever for opprettelse av gjeldsavtalen (merk: Som eneste bank tilbyr Santander forbrukslån uten etableringsgebyr).

La oss ta et eksempel der låntaker sitter med 10 000 kroner i forbrukslån som bærer en effektiv rente på 30 prosent med ett års nedbetalingstid.

I teorien vil man kunne refinansiere lånet med et samlelån til en nominell rente på 15 prosent, med etableringsgebyr på 1 500 kroner.

Her vil gebyret spise opp hele den teoretiske besparelsen, og regnestykket er en forenklet versjon av den vurderingen du må ta som kunde. Har du spørsmål om rentesatser anbefaler vi deg å snakke med en av bankenes rådgivere.

Slipp unna inkasso eller betalingsanmerkninger

Fordelene med refinansiering er mer enn kun lavere kostnader og forenklet administrasjon. Mange overser de indirekte fordelene som følger med en lettere økonomisk hverdag!

Sitter du med dyre forbrukslån er det som regel fordi kredittverdigheten din var middels/dårlig på det tidspunktet du søkte om lån.

Derfor er det rimelig å anta at de høye rentesatsene tærer på privatøkonomien, og fører til økt stress i husholdningen. Med refinansiering/samlelån av dyr gjeld synker risikoen for at gjelden videresendes til inkasso eller i verste fall medfører en betalingsanmerkning.

Har du først dratt på deg anmerkninger eller inkasso kan det bli vanskelig å skaffe refinans. En løsning er at du søker hos KraftBank. De tillater dette hvis du kan sikre lånet med eiendom.

Ved tvangsinndriving av krav blir det først lagt til noe som kalles ‘salær’. Gebyret er en utgift som går til inkassoselskapet. Salær kan regnes som deres betaling for at kravet inndrives.

Blir ikke lånet innfridd kan långiver på sikt sende en forespørsel til namsmannen og be om at pengene kreves inn med tvang. Denne prosessen heter ‘tvangsfullbyrdelse’. Inkassoselskapet må betale et rettsgebyr som i skrivende stund utgjør 1780 kroner.

Dette gebyret (og andre merkostnader) vil du som låntaker måtte dekke, og det sier seg selv at utgiftene fort begynner å stige i slike tilfeller.

Muligheten til å unnslippe inkasso og betalingsanmerkninger er en viktig indirekte fordel med refinansiering av dyr gjeld, og burde alltid tas med i vurderingen. En annen ulempe når kravet står ubetalt er konsekvensen det har på kredittverdigheten din.

Man blir automatisk sperret fra nye lån, da ingen banker er villige til å låne ut penger til de som har slike anmerkninger.

Betalingsanmerkninger blir stående i 4 år, før de automatisk slettes – enda namsmannen vil forsøke å inndrive kravet i mellomtiden. Det skjer via tvangstrekk i lønn, pensjon eller andre offentlige ytelser (inklusive uføretrygd).